ઓનલાઈન ફોર્મ

 • ડિજિટલ ગુજરાત શિષ્યવૃત્તિ અરજી ફોર્મ 2023@digitalgujarat.gov.in

  ડિજિટલ ગુજરાત શિષ્યવૃત્તિ 2022 : ગુજરાત સરકાર દ્વારા વર્ગ પ્રી-મેટ્રિક, પોસ્ટ-મેટ્રિકના વંચિત વિદ્યાર્થીઓ અને નબળા વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને તેમનો ઉચ્ચ અભ્યાસ […]

 • પીએમ કિસાન પોર્ટલના આ ખેડૂતોને જ પૈસા મળશે, તમારું નામ અહીંથી ચેક કરો.

  આપણા દેશમાં કેન્‍દ્ર સરકાર દ્વારા ખેડૂતો માટે ઘણી બધી યોજનાઓ અમલી બનાવેલ છે. ખેડૂતો માટે ભારત સરકાર અને રાજ્ય સરકારો […]

 • ગુજરાત ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી 2023

  ગુજરાત ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી 2023: ગુજરાત પોસ્ટ વિભાગ ભરતી 2023, ભારતીય પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા ગ્રામીણ ડાક સેવક અને અન્ય […]

 • પાન કાર્ડ માટે ઑનલાઇન કેવી રીતે અરજી કરવી પાન કાર્ડ એપ્લિકેશન 2023

  પાન કાર્ડ માટે ઑનલાઇન અરજી કરો:   અથવા કાયમી એકાઉન્ટ નંબર એ એક મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજ છે જે ચોક્કસ કાર્યો કરવા માટે […]